Spółka Future Tree rozwija na masową skalę projekt „TLEN”.

Jest to projekt wpisujący się w walkę z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi, których sprawcą jest człowiek i jego nieprzyjazna naturze działalność. W poczuciu odpowiedzialności społecznej Spółka podjęła się realizacji planu mającego realny wpływ na nasze środowisko. Jest to inwestycja dotycząca prowadzenia na możliwie największych obszarach plantacji pewnego gatunku drzew zwanych drzewami tlenowymi. W kontekście niekorzystnych zmian klimatycznych, stających się faktem, inwestycja w uprawę drzew tlenowych nie tylko ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości środowiska, ale daje nam możliwość bezpośredniego uczestnictwa w procesie odnowy biologicznej naszego otoczenia. Plantacje te mają szansę służyć nie tylko nam, ale całym pokoleniom.

Realizacja tego planu objawia się poprzez podnoszenie świadomości wśród przedsiębiorców, że:

  • Człowiek produkuje ogromne ilości CO₂ powodując ogromne zmiany w ekosystemie.
  • Mimo wiedzy o negatywnym wpływie na środowisko i kampanii z tym związanych wciąż nie ma wystarczającej świadomości społecznej i wiedzy, że każdy z nas może pomóc w odwróceniu nieodwracalnego.
  • Redukcja emisji CO₂ jest fundamentem powstrzymania dalszej degradacji naszej planety.
  • Każdy z nas może w tym pomóc.

Spółka Future Tree w tej chwili posiada 50 ha terenu, na którym rośnie ponad 37 000 drzew. W roku 2019 wchłonęły one blisko 850 ton CO2 z atmosfery, zamieniając go na życiodajny tlen.

W roku 2020 wynik będzie wyższy, to już 1400 ton redukcji CO2 ze środowiska. I z każdym kolejnym rokiem coraz więcej.

Planem jest maksymalne zwiększanie areału plantacji i upraw, aby maksymalizować redukcję szkodliwych substancji, a szczególnie CO2 w powietrzu przy udziale przedsiębiorców każdej praktycznie branży jako, że każdy z nas pozostawia tzw. ślad węglowy. Ogromne ilości CO2 emituje transport, samochody, turystyka (przeloty), przemysł i poszczególne sektory gospodarki aż do domów mieszkalnych i w konsekwencji pojedynczego człowieka.

Aby wynik finansowy podnosić w kolejnych latach, konieczny jest ciągły rozwój i powiększanie plantacji.

Należy pamiętać: motyw przewodni światowej walki z emisjami gazów cieplarnianych = sadzić drzewa!