Programy Eco Inwestor w 2 wariantach

PROGRAM INWESTYCYJNY
Program skierowany jest do osób pomnażających swoje oszczędności poprzez inwestowanie w produkty krótkoterminowe z wysoką stopą zwrotu, przy jednoczesnym wywieraniu pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Program trwa przez okres maksymalnie do 36 miesięcy – ustalany indywidualnie z każdym inwestorem. W umowie określamy:

 • wysokość wkładu własnego
 • % stopę zwrotu brutto
 • czas trwania programu
 • kwotę zysku/odsetek brutto po zakończeniu programu
 • kwotę podatku od zysku inwestora płaconego przez Spółkę
 • kwotę zysku/odsetek netto
 • termin wypłaty wkładu własnego wraz z odsetkami

PROGRAM ECO INWESTOR
Program skierowany jest do osób chcących pomnażać swoje oszczędności poprzez inwestowanie w sadzonki drzewa Paulownia w okresie 8 lat. W umowie określamy:

 • ilość zakupionych sadzonek w danym roku
 • kwotę jednostkową za sadzonkę wraz z jej 8 letnią obsługą agrotechniczną
 • kwotę łączną w roku do wpłaty wynikającą z deklarowanej ilości kupowanych sadzonek
 • datę odkupu drzew przez Spółkę Future Tree
 • kwotę jednostkową za odkupowane drzewo
 • kwotę łączną za odkupowane drzewa w roku

OPCJA JEDNORAZOWA

 • jednorazowa wpłata kwoty za deklarowaną ilość sadzonek wraz z ich obsługą agrotechniczną
 • określenie kwoty i terminu odkupienia drzew po 8 latach od rozpoczęcia programu

OPCJA RATALNA

 • określenie częstotliwości wpłat (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna)
 • określenie ilości sadzonek kupowanych przy jednej wpłacie – tym samym kwoty cyklicznych wpłat
 • określenie ilości sadzonek kupowanych w roku kalendarzowym
 • określenie kwoty i terminu cyklicznego (corocznego) odkupowania drzew po 8 latach od rozpoczęcia programu