Programy Eco Inwestor w 2 wariantach

Wariant 1 – ROCZNY PROGRAM INWESTYCYJNY

Program skierowany jest do osób pomnażających swoje oszczędności poprzez inwestowanie w produkty krótkoterminowe z wysoką – aż 9% stopą zwrotu. Program trwa przez okres zaledwie 12 miesięcy. W umowie określamy:

 • wysokość wkładu własnego
 • % stopę zwrotu brutto
 • kwotę zysku/odsetek brutto po zakończeniu programu
 • kwotę podatku od zysku inwestora płaconego przez Spółkę
 • kwotę zysku/odsetek netto
 • termin wypłaty wkładu własnego wraz z odsetkami

Przykład

program eko inwestycji w drzewa tlenowe

Wariant 2 – PROGRAM ECO INWESTOR

Program skierowany jest do osób chcących pomnażać swoje oszczędności poprzez inwestowanie w sadzonki drzewa tlenowego Paulownia w okresie 8 lat. W umowie określamy:

 • ilość zakupionych sadzonek w danym roku
 • kwotę jednostkową za sadzonkę wraz z jej 8 letnią obsługą agrotechniczną
 • kwotę łączną w roku do wpłaty wynikającą z deklarowanej ilości kupowanych sadzonek
 • datę odkupu drzew przez Spółkę Future Tree
 • kwotę jednostkową za odkupowane drzewo tlenowe
 • kwotę łączną za odkupowane drzewa w roku

OPCJA JEDNORAZOWA

 • jednorazowa wpłata kwoty za deklarowaną ilość sadzonek wraz z ich obsługą agrotechniczną
 • określenie kwoty i terminu odkupienia drzew po 8 latach od rozpoczęcia programu

OPCJA RATALNA

 • określenie częstotliwości wpłat (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna)
 • określenie ilości sadzonek kupowanych przy jednej wpłacie – tym samym kwoty cyklicznych wpłat
 • określenie ilości sadzonek kupowanych w roku kalendarzowym
 • określenie kwoty i terminu cyklicznego (corocznego) odkupowania drzew tlenowych po 8 latach od rozpoczęcia programu
 • częstotliwość wpłat – miesięczna
 • ilość sadzonek kupowanych przy jednej wpłacie – 1 = 659,76 PLN netto, 720,00 PLN brutto
 • ilość sadzonek kupowanych w roku kalendarzowym – 12
 • suma wpłat w roku kalendarzowym – 7916,88 PLN netto, 8640,00 PLN brutto
 • łączna ilość sadzonek zakupionych w 7-letnim programie – 84
 • suma wpłat w 7-letnim programie – 55 418,16 PLN netto, 60 480 PLN brutto
 • ilość drzew do odkupu przez FT w roku – 12
 • kwota jednostkowa odkupu drzewa tlenowego po 8 latach – 1038,00 PLN netto, 1276,74 PLN brutto
 • łączna roczna kwota wykupu (12 drzew tlenowych) – 12 456,00 PLN netto, 15 320,88 PLN brutto
 • łączna kwota wykupu całości (84 drzew tlenowych ) w 7-letnim programie – 87 192,00 PLN netto, 107 246,16 PLN brutto
 • zysk jednostkowy z sadzonki – 378,26 PLN netto, 556,74 PLN brutto
 • zysk łączny z sadzonek zakupionych w roku kalendarzowym – 4537,12 PLN netto, 6680,88 PLN brutto
 • zysk łączny z całości programu – 31 773,84 PLN netto, 46 766,16 PLN brutto
 • roczny % zysku – 8,191% netto, 11,046% brutto
 • % zysku skumulowanego zakup vs odkup drzew tlenowych po zakończeniu programu – 57,335% netto, 77,325% brutto

PRZYKŁAD

eko inwestycje w drzewa tlenowe