Dziura ozonowa a drzewa tlenowe

Problem degradacji naturalnego środowiska widoczny jest od lat. Największym i widocznym problemem jest dziura ozonowa.

Od wielu lat naukowcy biją na alarm, wskazując na szkodliwe gazy emitowane do atmosfery jako jej bezpośrednią przyczynę. Rozwiązaniem są drzewa tlenowe.

Podpisanie już w 1987 roku, przez ponad 160 państw, Protokołu Montrealskiego rozpoczęło działania mające na celu ochronę powłoki ozonowej poprzez rezygnację ze stosowania szkodliwych gazów. Pierwsze efekty tych działań są już widoczne. Nowe modele klimatyczne obrazują, jak źle mogła wyglądać sytuacja, gdyby nie podjęto odpowiednich kroków. Dzisiaj powłoka ziemi jest już w lepszej kondycji.

Porozumienie to nie dało jednak natychmiastowych efektów. Musiało minąć wiele lat, by efekt przyjętych ograniczeń stał się widoczny. Apogeum zatrucia powłoki Ziemi przypadło na rok 1993. Wtedy to stężenie trujących gazów było największe.

Problemem stanu atmosfery zajmuje się autor głównych badań profesor Martyn Chipperfield
z Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii. Badania jego mają na celu sprawdzenie, w jakim stanie mogłaby znajdować się obecnie atmosfera, gdyby porozumienie nie zostało podpisane. Naukowcy przygotowali trójwymiarowy komputerowy model chemiczny atmosfery by zasymulować jej stan. Dodatkową motywacją dla profesora do podjęcia badań była ostra arktyczna zima na przełomie 2010 i 2011 roku, która wywołała znaczne straty w ozonosferze.

Naukowcy są przekonani, że ilość ozonu nad Antarktydą zmniejszyłaby się o dodatkowe 40 procent przed 2013 rokiem, powodując jego ubytek także w pozostałych częściach globu. Ich zdaniem Protokół Montrealski pomógł przeciwdziałać skutkom zanieczyszczenia atmosfery.

Powłoka ozonowa jest warstwą ochronną naszej planety i jej głównym zadaniem jest ochrona przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Ozon stratosferyczny powstaje na wysokości 15-50 kilometrów nad Ziemią w wyniku oddziaływania promieniowania UV na cząsteczki tlenu w atmosferze. Rozpada się natomiast w reakcji ze szkodliwymi substancjami.

W kolejnych latach niezbędne są kolejne projekty, które będą wspierać oczyszczanie atmosfery ze szkodliwych substancji, m. in. z CO2. Nakłady na plantacje drzew wspierających produkcję czystego tlenu i redukujące emisję CO2 do atmosfery są niezbędne, żeby poprawić stan środowiska naturalnego.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Płuca Ziemi”.

Dziura ozonowa, a drzewa tlenowe
Dziura ozonowa, a drzewa tlenowe

Źródło: livescience.com